Juraj Šeliga - Kandidát na poslanca do NR SR

PROGRAM

V rámci strany sa primárne venujem témam: spravodlivosť a občianska spoločnosť. Vo februárových parlamentných voľbách kandidujem za túto stranu na treťom mieste. Na ustanovujúcom sneme strany Za ľudí, som bol zvolený do funkcie podpredsedu strany.

Okrem očistenia prokuratúry na Slovensku cez zmenu voľby generálneho aj špeciálneho prokurátora, chceme do politiky priniesť aj skrátenie čakacej doby na súdoch, cez odstránenie zbytočných prieťahov v súdnych konaniach, či zjednodušenie podávania návrhov na súd v elektronickej podobe. "Na zvýšenie dôveryhodnosti inštitúcií posilníme, ako strana Za ľudí, nástroje zamedzujúce politické zasahovanie do prokuratúry. Na navrátenie hodnôt do justície a ochranu ústavnosti na Slovensku predložíme nové pravidlá kreovania ústavného súdu a súdnej rady. Vyvodíme dôslednú zodpovednosť voči tým predstaviteľom súdnej moci, prokuratúry, notárstva či exekúcie, ale aj ostatných právnických profesií, čo zlyhali. Otvoríme diskusiu o Najvyššom správnom súde ako inštitúcii, ktorá by pokryla nedostatok vyvodzovania zodpovednosti voči právnickým profesiám."
Počas kampane upozorňujem na kauzy, ktoré aj vďaka vyšetrovaniu mafiána Mariána Kočnera vyplávali na verejnosť. Zameriavam sa na činnosť generálnej prokuratúry, či verejné obstarávania v oblasti hospodárstva a kultúry. Pri odhalení niektorých skutočností nasvedčujúcich obchádzanie alebo porušovanie zákona som postúpil zistené informácie orgánom činným v trestnom konaní, prípadne iným orgánom dohľadu. Upozorňoval som aj na zneužívanie súdnej moci a prepojenie niektorých sudcov a prokurátorov na organizovaný zločin a vysokopostavených politikov. V tejto veci som podal podnet na začatie disciplinárneho konania voči Monike Jankovskej, či trestné oznámenie na Jána Počiatka v súvislosti s nahrávkou s prokurátorom Trnkom. V tejto veci som podal aj trestné oznámenie v súvislosti so zneužitím právomoci generálneho prokurátora.

O čo konkrétne sa budem v politike usilovať:

SPRAVODLIVOSŤ PRE VŠETKÝCH

  • zmeníme spôsob voľby generálneho a špeciálneho prokurátora a bude nám záležať na kvalitnom výbere sudcov
  • zriadime náhodné prideľovanie prípadov prokurátorom a posilníme prokurátorskú radu
  • odstránime zbytočné prieťahy v súdnom konaní
  • budeme viac ochraňovať obete trestných činov
  • zameriame sa na ochranu detí na rodinných súdoch
  • zjednodušíme elektronické podávanie návrhov na súd

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

  • posilníme boj proti konšpiráciám a extrémizmu
  • zjednodušíme možnosť zbierať petície v elektronickej forme a znížime počet potrebných podpisov na prerokovanie petície v Národnej rade
  • budeme spolupracovať s mimovládnymi organizáciami v boji proti korupcii
  • budeme presadzovať vybudovanie národného múzea zločinnosti a obetí komunistického režimu
Image
Objednávateľ: Juraj Šeliga
Dodávateľ: Juraj Pekárek - EXPEDITION.SK